Tag: พวงหรีดผ้าแพร

พวงหรีดผ้าแพร เลือกได้หลายสี หลายขนาด ราคากันเอง

พวงหรีดผ้าแพร

พวงหรีดผ้าแพร เป็นอีกพวงหรีดหนึ่งที่มีมานานและได้รับความนิยมไม่ต่างจากพวงหรีดชนิดอื่น เพราะเป็นพวงหรีดที่มีประโยชน์สามารถนำไปใช้ต่อได้อีก การนำผ้าแพรมาทำพวงหรีดนั้นเริ่มมานานแล้งหลังจากที่หลายคนหามามองถึงประโยชน์ของพวงหรีดมากขึ้น

แบบพวงหรีดผ้า ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

พวงหรีด

พวงหรีด ที่ได้รับความนิยมรองจากพวงหรีดดอกไม้สดและมีมานานควบคู่กันก็คงจะเป็นพวงหรีดผ้า ทั้งนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์ดัดแปลงให้พวงหรีดมีประโยชน์มากขึ้น เพราะอย่างที่เรารู้และเข้าใจกันดอกไม้เมื่อจบงานก็อยู่ได้ไม่นาน มันย่อมแห้งเหี่ยวไปตามกาลเวลาในอีกไม่กี่วันหลังจากนั้น ซึ่งไม่เกิดประโยชน์มากกว่านั้นอีกแล้ว