Tag: การไปงานศพ

สิ่งที่ควรรู้ ในงานศพ

การไปงานศพ

ตั้งแต่ในอดีตได้มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของ การไปงานศพ และยังเป็นสิ่งที่ได้เล่าขานมาจนถึงในปัจจุบัน โดยหลายคนก็อาจจะรู้และไม่รู้บ้าง เนื่องจากการเล่าขานของแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกัน แต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้สิ่งที่ต้องทำงานศพแล้วละก็วันนีั้ก็จะได้รู้ว่ามีอะไรบ้าง โดยสิ่งเหล่านั้นก็ยังมีอยู่ถึง 5 ข้อเลยทีเดียว