Category: พวงหรีดดอกไม้สด

จัดพวงหรีดดอกไม้สด ด้วยดอกกุหลาบ

พวงหรีดดอกไม้สด

แม้ว่าในปัจจุบัน พวงหรีด จะมีให้เลือกมากมายหลายรูปแบบ แต่พวงหรีดดอกไม้สด ที่เรียกได้ว่าเป็นรูปแบบดังเดิมของพวงหรีดที่คนไทยมักจะเลือกให้เป็นตัวแทนแสดงความรู้สึกไว้อาลัยต่อผู้ที่จากไปที่เราเคารพนับถือ ซึ่งเป็นประเพณีที่คนไทยถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลานานแล้ว

พวงหรีดดอกไม้สด ทำเองไม่ต้องเสียตังซื้อแพง

ร้านขายพวงหรีด

การเคารพศพเป็นมารยาทที่สื่อถึงความจริงใจรู้สึกเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยการมอบพวงหรีดลักษณะต่างๆที่ปัจจุบันมีให้เลือกมากมาย หลากหลายรูปแบบและที่นิยมมากที่สุดจะเป็น พวงหรีดดอกไม้สด แบบดั่งเดิมแต่มีการออกแบบการจัดแต่งดูสวยงามและทันสมัยมากกว่าเมื่อก่อนตั้งแต่ได้รับอิทธิพลมาชาติตะวันตกสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นช่วงล่าอาณานิคมจึงเริ่มมีต่างชาติเข้ามาทำการที่ประเทศไทยทำให้คนไทยชาวพุทธนำอารยธรรมที่ดีงามของชาวตะวันตกมาใช้ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้

พวงหรีดดอกไม้สด พวงหรีดยอดนิยมในงานศพ

พวงหรีดดอกไม้สด

ถ้าพูดถึง พวงหรีดแล้วล่ะก็ หลายๆ คนก็มักที่จะพูดถึงแต่กับ พวงหรีด ดอกไม้ ซึ่งนั้นอาจจะเป็นเพราะด้วยความนิยมที่มีผู้ไปร่วมงานส่วนใหญ่จะทำการสั่งซื้อแต่กับพวงหรีดดอกไม้สดไปเพื่อแสดงความอาลัย และการแสดงความเสียใจต่อผู้ที่จากไป โดยพวงหรีดดอกไม้สดนั้น จะมีรูปทรงที่แตกต่างกันไป มีทั้งที่เป็นวงกลม เป็นสามเหลี่ยม เป็นสีเหลี่ยม เป็นวงรี โดยมีดอกไม้สดชนิดต่างๆ มาประดับตกต่างตามโครงร่างนั้นๆ และบางพวงหรีดก็มีใบไม้มาประกอบด้วยเพื่อความสวยงาม จึงทำให้พวงหรีดดอกไม้สดได้รับความนิยมมากที่สุด