ที่มาของการแสดงความเสียใจงานพิธีศพด้วย พวงหรีด

หลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าเมื่อเกิดงานศพที่ใดสิ่งที่ชาวพุทธมักใช้ในการส่งมอบเพื่อแสดงความเสียให้กับผู้ที่จากไปนั้นก็คือ พวงหรีด แต่ก็ไม่ทราบที่มาของการส่งมอบพวงหรีดซึ่งวันนี้เราจะมากล่าวถึงที่มาของการส่งมอบพวงหรีดให้ทุกท่านได้ทราบกัน

ก่อนอื่นเลยขอขยายความของคำว่า พวงหรีด เสียก่อน โดยพวงหรีด (Wreath) สร้างขึ้นมาจากดอกไม้ โดยมีรูปร่างเป็น วงกลม, วงรี และจำมีการประดับตกแต่งอย่างสวยงามซึ่งส่วนมากจะใช้ใบไม้นำไปตกแต่งรอบๆพวงหรีดซึ่งส่วนมากแล้วจะนำไปใช้ในการเคารพศพ และนอกจากนี้แล้วยังสามารถนำไปใช้ประดับตกแต่ง หรือทำเป็นมงคล (เครื่องสวมศีรษะ)

ในยุคโรมัณโบราณ มีการใช้ “ลอเรลหรีธ” คือการใช้หรีดมาประดับศีรษะ ซึ่งสร้างขึ้นมาจากใบไม้ที่นำมาทักทอสานกัน ในการเกิดกำเนิด พวงหรีด ในประเทศไทยแล้วนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ รัชสมัยของรัชกาลที่ 5 โดยการรับเอาอารยธรรมตะวันตกในยุคนั้นมาใช้การบ้านเมื่อเรา จึงถือเป็นการกำเนิดของ พวงหรีด ที่มีไว้เพื่อระลึกและแสดงความเคารพรักต่อบุคคลที่จากโลกไปนั้นเอง

ซึ่ง พวงหรีด ก็มีด้วยกันหลากหลายชนิดซึ่งแล้วแต่ผู้ให้ว่าจะเลือกใช้ชนิดใด ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ให้และกำลังในการซื้อ โดยส่วยมากแล้วจะนิยมใช้ พวงหรีดดอกไม้สด เนื่องจากนำไปประดับงานแล้วมีสีสันที่น่ามอง แต่ทว่าเมื่อจบงานก็ไม่ค่อยนำไปใช้ประโยชน์สิ่งใดต่อ จึงทำให้คนยุคหลังหันมาใช้พวงหรีดชนิดอื่นๆแทนอย่างเช่น พวงหรีดพัดลม เพราะว่าสามารถนำไปใช้บริจาคเพื่อสร้างประโยชน์ต่อไปได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *