จัดพวงหรีดดอกไม้สด ด้วยดอกกุหลาบ

พวงหรีดดอกไม้สด

แม้ว่าในปัจจุบัน พวงหรีด จะมีให้เลือกมากมายหลายรูปแบบ แต่พวงหรีดดอกไม้สด ที่เรียกได้ว่าเป็นรูปแบบดังเดิมของพวงหรีดที่คนไทยมักจะเลือกให้เป็นตัวแทนแสดงความรู้สึกไว้อาลัยต่อผู้ที่จากไปที่เราเคารพนับถือ ซึ่งเป็นประเพณีที่คนไทยถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลานานแล้ว

พวงหรีด

การทำพวงหรีดดอกไม้สดนั้นเป็นการนำดอกไม้ชนิดต่างๆ มาประดับตกแต่งเอาไว้บนวงฟางวงหลมหรือรูปทรงหยดน้ำขนาดพอดีให้สวยงาม โดยดอกไม้ที่นำมาประดับนั้นมีอยู่หลายอย่าง ซึ่งหลายคนนั้นเน้นเรื่องของความสวยงามเป็นหลัก แต่บางคนก็เลือกในความหมายของดอกไม้แต่ละชนิดด้วย เช่นดอกกุหลาบถือว่าเป็นดอกไม้หลักๆ ที่คนมักนิยมตกแต่งเอาไว้ในพวงหรีด จุดเด่นของดอกกุหลายนั้นก็คือเป็นดอกไม้ที่มีหลายสี ซึ่งแต่ละสีนั้นก็มีความหมายแทนความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป

หาง่ายและสวยงามดังนั้นจึงเป็นดอกไม้หลักที่คนนิยมนำมาประดับตกแต่งในพวงหรีดดอกไม้สด

ความหมายของดอกกุหลาบนั้นจะแตกต่างไปตามแต่ละสี เช่น

  • สีแดง มักจะแสดงแทนความรักที่มั่นคง
  • สีขาว หมายถึงความรักที่บริสุทธิ์ ความรักที่ไม่หวังผลตอบแทน
  • สีชมพูนั้นหมายถึงความหวังดีที่อยากมอบให้กับคนที่รัก
  • สีเหลือง หมายถึงการแสดงถึงมิตรภาพอันดีงาม และความห่วงใยของผู้ให้ที่มีต่อผู้รับ

ดอกกุหลาบทั้งสีสี่นี้ถือว่าเป็นสีหลักๆ ที่คนมักนิยมใช้ในการตกแต่ง พวงหรีดดอกไม้สด แต่ยังมีอีกหลายสีที่นำมาประดับตกแต่งได้เช่นกัน ซึ่งแต่ละสีนั้นมีแต่ความหมายดีๆ เหมือนกัน ที่สำคัญเป็นดอกไม้ที่ทนทานไม่เหี่ยวเฉาง่ายอีกด้วย

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *